UAB „Dermofaktorius“ įgyvendina projektą „UAB "Dermofaktorius" kosmetikos produktų gamybos skaitmeninimas“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“ Nr. 2. Projektu planuojama investuoti į kosmetikos produktų skaitmeninimo technologijas, siekiant efektyvinti gamybos procesą ir kelti įmonės darbo našumą.