UAB „Dermofaktorius“ įgyvendina projektą „UAB "Dermofaktorius" kosmetikos produktų gamybos skaitmeninimas“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“ Nr. 2. Projektu planuojama investuoti į kosmetikos produktų skaitmeninimo technologijas, siekiant efektyvinti gamybos procesą ir kelti įmonės darbo našumą.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

UAB „Dermofaktorius“ įgyvendina projektą „UAB „Dermofaktorius“ kosmetikos originalių pakuočių dizaino sukūrimas“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“ Nr. 2. UAB „Dermofaktorius“ projekto tikslas – investuoti į kosmetikos produktų pakuotės dizaino sprendimus, siekiant pateikti rinkai patrauklaus dizaino produktus ir paskatinti įmonės produktų paklausą.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

UAB „Dermofaktorius“ įgyvendina projektą „UAB Dermofaktorius tarptautinės plėtros ir Lietuvos vardo žinomumo didinimo projektas“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“. UAB „Dermofaktorius“ projekto tikslas – sertifikuoti ir realizuoti natūralios ir aukščiausios kokybės bei efektyvumo kosmetikos priemones, taip padidinant įmonės eksporto lygį.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

scroll