UAB „Dermofaktorius“ įgyvendina projektą „UAB Dermofaktorius tarptautinės plėtros ir Lietuvos vardo žinomumo didinimo projektas“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“. UAB „Dermofaktorius“ projekto tikslas – sertifikuoti ir realizuoti natūralios ir aukščiausios kokybės bei efektyvumo kosmetikos priemones, taip padidinant įmonės eksporto lygį.