CEO žodisGyvenime viskas yra paprasta, jei žinote ir suprantate pagrindines taisykles.

Pagrindai yra daug svarbesni už bet kokias konkrečias žinias ar įgūdžius, galinčius veikti aplinką, politines ar makroekonomines tendencijas, spartinti augimą, verslo dinamiką, inovacijas ar bet kokius kitus mūsų, kaip žmonių, siekius.

Man svarbiausia yra tai, kas mes esame šiuo metu. Kuo pasirenkame būti dabar. Tai apibrėžia mūsų nuolatinis elgesys, sprendimai ir įpročiai. Nėra jokių kompromisų.

Vadovaujuosi vertybėmis, o tai reiškia, kad mano pagrindai negali būti pažeidžiami. Meilė, sveikata, namai, šeima ir kūryba yra pagrindiniai dalykai, o visa kita – tik po jų. Šios vertybės yra universalios, jos suteikia atsakymus į visus įmanomus klausimus, kurie gali iškilti. Jei tai yra sąžininga, vadinasi, aš veikiu ir kuriu mane supantį pasaulį remdamasi tuo. Vadovauju įmonei vedama šių vertybių. Kartu kuriame įmonę palaikančią bendruomenę, renkamės sąžiningus, skaidrius ir tvarius santykius, kuriame gaminius, juos pakuojame ir platiname taip, jog jie būtų naudingi tiek žmonėms, tiek planetai. Žinome savo pėdsaką ir siekiame, kad jis būtų neutralus. O svarbiausia – visa tai darome su meile, rūpesčiu ir pagarba. Galiausiai tai yra tikroji vertė, kurią galime sukurti, ji yra paprasta ir išliekanti.


Apie tvarumo ataskaitąŠioje ataskaitoje pateikiama informacija apie MANILLA socialinį poveikį, tvarumo veiklą ir veiklos rezultatus. Atskleidžiant su Bendrove susijusias svarbias temas ir poveikį buvo vadovaujamasi reikšmingumo principu. Šią tvarumo ataskaitą suskirstėme pagal ESG aplinkosaugos, socialinius ir valdymo veiksnius.

Ši tvarumo ataskaita parengta pagal Pasaulinės ataskaitų teikimo iniciatyvos rekomendacijas (angl. Global Reporting Initiative). GRI yra nepriklausoma tarptautinė organizacija, kurianti tvarumo ataskaitų standartus, padedančius įmonėms objektyviai įvertinti savo poveikį ir apie jį informuoti suinteresuotąsias šalis. Be to, į ją įtraukta nefinansinė informacija, remiantis SASB (Tvarumo apskaitos standartų valdybos) sistema. Ataskaita nebuvo oficialiai tikrinta trečiųjų šalių. Ataskaitoje pateikta informacija apima 2021 m. sausio 1 d. gruodžio 31 d. laikotarpį. Atskleidžiamos informacijos apimtis buvo išplėsta, siekiant geriau atspindėti reikšmingumą ir pagrindinius suinteresuotųjų šalių lūkesčius. Ankstesnė 2020 m. įmonės socialinės atsakomybės ataskaita buvo paskelbta 2021 m. kovo mėn. Kilus klausimams dėl tvarumo ataskaitos turinio, prašome kreiptis adresu info@manilla.lt.

Tvarumo ataskaitą PDF formatu rasite čia.