MANILLA socialinė atsakomybė

MANILLA socialinė atsakomybė

To pasekoje, atsakingai renkamės partnerystes, resursus, produktų ingredientus, pakuotes ir svarbiausius įmonės tikslus: mums nuoširdžiai rūpi mūsų šalis, verslo ir veiklos skaidrumas, darbuotojų bei klientų gerovė ir sveikata, aplinką tausojantys sprendimai, galimybė teigiamai veikti savo aplinką plačiąja prasme, gėlas vanduo, miškai ir oras.

Siekiame būti pavyzdžiu ir įrodymu, kad išskirtinai tvariai veikiantis verslas, nepaisant didesnių veiklos kaštų trumpuoju laikotarpiu, sukuria neįkainojamą vertę ilgoje perspektyvoje.

Remiame tokias iniciatyvas kaip Rimanto Kaukėno fondas, skirdami jam pinigus nuo parduotos produkcijos pakuotės ir kitais būdais siekiame verslo indėlio į tvarią veiklą per kasdienius įmonės procesus.

APIE ĮMONĘ

UAB DERMOFAKTORIUS kuria ir gamina kosmetiką iš inovatyviausių natūralių augalinių, biotechnologijų pagrindu formuluojamų komponentų, tokiu būdu užtikrindama ne tik gaminių natūralumą, bet ir didžiausią įmanomą veiksmingumą bei naudą odai ir draugiškumą aplinkai. Įmonė vienija stiprias mokslinių tyrimų ir plėtros, gamybos specialistų, rinkodaros ir vadybos komandas, sutelktas vystyti MANILLA prekės ženklo kosmetikos gaminius, taip pat privačių prekės ženklų projektus užsakovams.

Įmonė įkurta 2016 metais, tuo metu joje dirbo 4 darbuotojai. Sėkmingai vystantis pardavimams, įmonės apyvartai kasmet trigubėjant, taip pat ženkliai augo (ir toliau sėkmingai auga) ir darbuotojų skaičius, gamybos apimtys, tobulėja procesai.

2021 metais įmonėje dirba jau netoli 60 darbuotojų, įmonė valdo 9 prekybos taškus, įkurtus didžiuosiuose Lietuvos miestuose, ruošiasi pirmojo savo SPA centro atidarymui Kaune.

Šiuo metu įmonė yra tarp 3 didžiausių natūralios kosmetikos gamintojų Lietuvoje, 2019 ir 2020 metais pelniusi TOP įmonės apdovanojimus. Tarp laimėjimų taip pat paminėtina ir CrefoCert, Stipriausi Lietuvoje 2020 by Creditinfo.lt.

Taip pat, didžiuojamės 2021 m. tapę „Baltoji Banga” ambasadoriais, tokiu būdu pastiprindami komunikaciją apie savo skaidraus verslo vystymo vertybes ir prisidėdami prie skaidraus verslo puoselėjimo Lietuvoje.

MANILLA

ŽMOGAUS TEISĖS IR LYGIOS GALIMYBĖS

Įmonės darbuotojų gerovė yra mūsų prioritetas ir to siekiame visomis įmanomomis priemonėmis. Dirbame ir bendraujame betarpiškai, esame atviri ir drąsūs išreikšti savo mintis, talentus, asmenybę. Remiame darbuotojų talentų paiešką ir visomis išgalėmis palaikome jų realizavimą tam, kad žmogus gebėtų ir būtų įgalintas tobulėti, plėsti savo kompetencijas ir realizuotis visapusiškai.

Darbuotojų lygybės klausimas mūsų įmonėje net nėra klausimas, tai – bekompromisis standartas. Turime ambiciją tapti geriausiu ir patraukliausią atlygį siūlančiu darbdaviu Lietuvoje, o vėliau – ir pasaulyje.

Darbo sąlygos, darbo užmokestis, motyvaciniai priedai, papildomos naudos ir kiti susiję darbo organizavimo aspektai nustatomi siekiant ne tik motyvuoti, bet ir pagelbėti darbuotojams integruoti svarbiausius savo gyvenimo aspektus, tokius kaip darbas, asmeninis bei šeimyninis gyvenimas, į darnią visumą.

Užtikrinome, kad neliktų atotrūkio tarp vyrų ir moterų atlyginimų. UAB DERMOFAKTORIUS darbuotojai gauna 100 % lygiavertį atlyginimą, nepriklausomai nuo jų lyties.

Įmonės viduje vadinamės MANILLIEČIAIS, o toks natūraliai susiklostęs terminas reprezentuoja darbuotojų vienybę, savitarpio supratimą, pagalbą ir susitelkimą bendriems tikslams, taip pat išreiškia stiprų priklausymo komandai jausmą. Mes kartu kuriame, todėl kiekvienas MANILLIETIS yra MANILLA stebuklo bendraautorius ir ambasadorius.

DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA

Be to, kas yra reglamentuota Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu bei kitais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, įmonė, besirūpindama visapusiška darbuotojų gerove, tame tarpe daug dėmesio skiria ir žmogaus sveikatos temai. Fizinė ir emocinė sveikata bei savalaikė sveikatos priežiūra yra būtinos sąlygos žmogaus funkcionavimui, todėl šios temos yra nuolat vystomos įmonėje, o sveikatos gerinimo projektų įgyvendinimas užtikrina praktinį sveikatos priežiūros aspektą.

Vienas iš pavyzdžių galėtų būti kasmetinis žingsnių iššūkis, kuris sulaukia milžiniško darbuotojų įsitraukimo, kai susiskirstę komandomis kolegos varžėsi dėl daugiausiai žingsnių surinkusios komandos titulo. Tokias pramogines sveikatinančias veiklas įmonė rengia nuolat.

Naujojoje gamykloje darbuotojams įrengiamos poilsiui ir sporto pertraukėlėms skirtos erdvės.

Taip pat, kalbame apie sveiką gyvenimo būdą, kviečiame lektorius, rengiame paskaitas šiomis temomis, skatiname darbuotojų sveiko gyvenimo būdo įkvėpimų bei asmeninių receptų pasidalinimais, kartu gaminame ir dalijamės įžvalgomis.

Siekiame kurti saugią darbo aplinką tiek darbuotojams, tiek partneriams, ko pasekoje nuolat prižiūrime darbo saugos sritis ir peržiūrime, vertiname bei tobuliname procesus. Tam įgyvendinti pasitelkiame saugaus darbo instrukcijų parengimą ir tinkamą darbuotojų supažindinimą su jomis, saugių ir ergonomiškų darbo vietų įrengimą, sveikatos patikrinimus ir, žinoma, privalomus darbo saugos mokymus.

MANILLA

SKATINIMO PRIEDAI IR MOTYVACIJA DARBUOTOJAMS

Darbuotojo darbo užmokestį sudaro reguliariai mokamas atlyginimas, kurį sudaro dvi dalys:

1. Fiksuota dalis, t.y. pagrindinis mėnesinis atlyginimas, mokamas atsižvelgiant į darbuotojo užimamą pareigybę bei turimą kompetenciją;

2.Kintanti dalis, t.y. atlyginimo priedas, kuris gali būti kelių tipų:

- Priedas už metinių veiklos tikslų pasiekimą;

- Priedas už sėkmingą (ir savanorišką) projekto, skirto plėsti darbuotojo kompetencijas įgyvendinimą, pagal iš anksto aptartas sąlygas;

- Mokslinių tyrimų ir plėtros darbuotojams: priedas už sėkmingai paruoštą naują produkto formulę (paruošus produkto saugos ataskaitą).

Darbuotojai turi galimybę nemokamai išbandyti naujai į rinką išleidžiamus MANILLA kosmetikos gaminius.

Siekiant motyvuoti darbuotojus ieškoti savirealizacijos ir karjeros galimybių įmonės viduje, darbuotojai turi teisę įsitraukti į visas įmonėje veikiančias darbines grupes, jas stebėti, dalyvauti ir plėsti savo kompetencijas. Mums svarbu, kad darbuotojai galėtų tobulinti savo žinias, tad suteikiame jiems įvairias galimybes tai padaryti: užsakome ar prenumeruojame profesinę literatūrą, apmokame reikalingas paskaitas ar mokymus, ivestuojame į darbuotojų mokymus.

Priedai suteikiami darbuotojams, išdirbusiems organizacijoje bent 3 mėnesius, o jų dydis nustatomas atsižvelgiant į darbuotojo stažą organizacijoje bei užimamas pareigas.

MANILLA

VIDINĖ KOMUNIKACIJA

Siekiant išlaikyti ir stiprinti pozityvius darbuotojų tarpusavio santykius, net ir kintančiomis (pvz. karantinas) aplinkybėmis, daug dėmesio skiriame komunikacijos priemonėms ir kanalams.

Tuo tikslu du kartus per mėnesį (esant poreikiui ir dažniau), leidžiame įmonės vidinį elektroninį naujienlaiškį. Naujienlaiškis rotacijos principu komunikuoja įmonės vadovų ir darbuotojų kreipimąsi į kolegas, taip pat informuoja visus darbuotojus apie svarbiausius pokyčius organizacijoje, praneša naujienas, primena darbo organizavimo tvarkas, kolegų gimtadienius ir kitus MANILLIEČIAMS svarbius dalykus.

Nuolat ir sistemingai rengiami vadovų ir darbo grupių susirinkimai, įtraukiantys skirtingų departamentų atstovus, kurių rezultatai komunikuojami departamentuose, jų atstovų pagalba.

Naudojamės vidinės komunikacijos platforma, skirta kasdieniams klausimams ir pokalbiams, su integruotais darbuotojų užimtumo kalendoriais, darbo veiklų planavimo įrankiais ir aktualia įmonės struktūra, kurie skirti aiškiai, greitai ir lengvai rasti reikiamą informaciją ar kolegą, galintį padėti įgyvendinti užduotis.

APLINKOS APSAUGA

Nuo įmonės įkūrimo pradžios 2016 metais, tvarumas yra viena iš esminių UAB DERMOFAKTORIUS vertybių. Socialiai atsakingas verslas teigiamai veikia aplinką ir gamtą, o šie veiklos principai motyvuoja ne tik įmonės darbuotojus, bet ir pirkėjus.

Išteklių tausojio priemonės

Rūšiavimas. Įmonėje naudojami plastiko, popieriaus ir stiklo rūšiavimo konteineriai, kurie vėliau perduodami atliekų surinkimo ir apdorojimo įmonei.

Tvarių pirminių pakuočių pasirinkimas. Dalies įmonės produktų pirminės pakuotės yra pagamintos iš žaliojo polietileno – tai pirmasis pasaulyje tokio tipo plastikas, kuris yra sukuriamas iš atsinaujinančių šaltinių, t.y. cukranendrių. Kaip teigia žaliojo plastiko gamintojas, kiekvienam kilogramui polietileno pagaminti – 3,09 kilogramo CO2 yra pašalinama iš oro. Neigiamas anglies pėdsakas (Carbon Footprint) taip pat atsiliepia ir Brazilijos cukranendrių ir etanolio pramonėms. Dažnai cukranendrės yra sodinamos ant žemos vertės ganyklų žemės, kur cukranendrės padeda atstatyti dirvožemį. Taip pat, cukranendrių sausasis likutis yra panaudojamas elektros generavimui etanolio gamyboje, o net 80% elektros, kuri yra sunaudojama žaliajam polietilenui pagaminti atkeliauja iš atsinaujinančių šaltinių. Dėl sprendimo naudoti tokio tipo pirmines pakuotes, iš viso per 2020 metus iš aplinkos pavyko sugerti 1218 kilogramus CO2, o 2021 metų planas – 3500 kilogramus CO2.

Antrinės ir tretinės pakuotės. Antrinių pakuočių gamyboje naudojamas popierius yra neutralus CO2 atžvilgiu. Popierius yra 100 % perdirbtas, pagamintas iš 100 % vartotojų atliekų ir yra 100 % perdirbamas. Antrinių pakuočių gamyboje naudojamas popierius turi Blue Angel, FSC, EU Ecolabel ir Carbon Footprint sertifikatus. Tretinės pakuotės pagamintos iš 100 % perdirbtų žaliavų, o įmonėje naudojama lipni juosta neturi neigiamos įtakos rūšiavimo procesui ir yra pagaminta iš FSC sertifikuotų žaliavų.

Jokių mikroplastikų. Tobulai konsistencijai išgauti, produkto stabilumui išlaikyti naudojami mikroplastikai, kurie yra sintetiniai polimerai, todėl teršia aplinką. Dėl mikroplastikų smulkumo, vandens valymo įrenginiai jų nesugauna – taip dalelės užteršia vandens šaltinius. Būtent dėl šios taršos, įmonė nuo pat įkūrimo pradžios savo produktų gamyboje mikroplastikų nenaudoja.

Aukšti reikalavimai partneriams. Rūpinamės ne tik mūsų gamykloje vykstančiais procesais, tačiau tiekėjų teiginiams pagrįsti visada reikalaujame dokumentų, įrodančių medžiagų kilmę, ar sertifikatų, kurie nurodytų, jog partneriai priima tvarius sprendimus.

Pažeistų produktų realizavimas. Atsakingas vartojimas yra vienas iš tvarumo strategijos komponentų, todėl įmonė ne sunaikina produktus su pažeistomis pakuotėmis, o leidžia juos įsigyti pirkėjams mažesne kaina, taip mažindami bendrą šiukšlių kiekį.

Atliekų prevencija. Įmonė logistikoje naudoja medines paletes ir tretines pakuotes, kurios buvo suteiktos tiekėjų, taip skatindama žiedinę ekonomiką.

Švietimas. Įmonė ne tik stengiasi informuoti vartotojus apie priimamus tvarius sprendimus, bet ir ragina elgtis atsakingiau, formuojamos žinutės, kurios prisideda prie gamtos išsaugojimo.

 

UAB DERMOFAKTORIUS yra pirmoji kosmetikos gamintoja Baltijos šalyse, kuri naudos tik atsinaujinančius energijos šaltinius visuose savo operaciniuose ir gamybos procesuose. 100 kW galingumo saulės kolektoriai ant įmonės pastato stogo pajėgūs pagaminti daugiau, nei 220.000 KwH elektros energijos.

APLINKOSAUGINĖS AKCIJOS

Įmonė tiesiogiai prisideda prie gamtos puoselėjimo – jau tradicija tapusi įmonės veikla yra medžių sodinimas. Kasmet pasodiname po 3 iš gilių sudaigintus ąžuoliukus kiekvienam įmonės darbuotojui, nes būtent tiek medžių pagamina žmogui reikalingo deguonies kiekį. O 2020 metų vasaros pabaigoje ketvirtojo gimtadienio proga darbuotojai sodino medžius tam, jog miestas būtų švaresnis ir žalesnis.

Vidutinio naujo automobilio Europoje CO2 emisija 2018 metais buvo 123 g/km, o tai išlieka vienas iš didžiausių taršos šaltinių. Suprantant šią problemą, darbuotojams yra sudarytos sąlygos tam, jog į darbą jie galėtų atvykti pasirinkdami tvarius kelionės būdus – pėsčiomis, dviračiais, paspirtukais ir t.t. Įmonės gamykla įsikūrusi patogioje lokacijoje, todėl atvykimas į darbą ekologiškomis priemonėmis ne tik nesukelia problemų, bet ir prisideda prie gamtos išsaugojimo.

← Ankstesnis straipsnis Naujesnis straipsnis →